Hirdetések október 29.

Évközi 30. vasárnap

1./ A múlt vasárnapi, missziók javára történt gyűjtés eredményeként 50.000,- Ft-ot továbbítottunk a főegyházmegyének.

            2./ Szerdán, Mindenszentek parancsolt ünnepén, reggel ½ 8-kor és este ½ 7-kor lesznek a szentmisék. Este 6 órától elimádkozzuk a mindenszentek litániáját, az esti szentmise után tartjuk a halottak esti ájtatosságot. Csütörtökön, halottak napján, reggel 7 órakor és este ½ 7-kor lesznek a szentmisék. Az esti szentmise és szentségimádás után virrasztás lesz. Pénteken, november elsőpéntekén reggel 7 órakor is lesz szentmise, este 6 órától elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Duccio di Buoninsegna: Trónoló Madonna angyalokkal és szentekkel, 1306–1311 között

     Kép forrás: Magyar Kurír     

  3./ Csak a szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet, aki:

– november 1-től 8-ig áhitatos lélekkel temetőt látogat, s legalább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhető);  

– halottak napján templomot vagy kápolnát áhitattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.    

4./ Különféle újságok, valamint Szent Kereszt és novemberi Adoremus szokott helyről megvásárolhatók.  

További bejegyzések