Együtt készültünk az Eucharisztikus kongresszusra (Krisztus Király 20.000)

 

 Eucharisztikus lelki nap Kemenes Gábor atyával

Az országos szentségimádásba a plébániánk eucharisztikus lelki napja keretében csatlakoztunk be. Örülök, hogy a két lehetséges időpont közül erre a szombatra esett a lelki napot vezető Kemenes Gábor atya választása.

A lelki nap Gábor atya tanításával kezdődött, amelyben átelmélkedte és átimádkozta az Eucharisztikus Kongresszus imáját.

Ezt követte 11 órától 12 óráig a szentségimádás, amikor a templomban lekapcsolták a világítást. Csupán az oltárra kitett gyönyörű, nagy Oltáriszentség kapott megvilágítást. Őáltala pedig természetesen mindenki, hiszen Ő a Világ Világossága. Gábor atya szívből feltörő szabad imájának részét képezte szentírási részek elmondása is. Ekkor még közelebb éreztem, hogy szól az Úr. Igen, hozzánk, hozzám is! A szentségimádás végén a mi Jézusunk, a Királyok Királya, a mi Királyunk elhagyta trónját. Szeretettől lángoló Szívével a padokhoz sietett, hogy szeretetével és áldásával halmozzon el mindenkit. Személyes áldásban részesültünk. Sok könnyes, megérintett arc tanúskodott, hogy ugyanaz a Jézus járt körül a “tömegben”, akinek a ruhája szegélyét megérintve, meggyógyult a vérfolyásos asszony.

Mi is hálás szívvel csatlakozunk a Szentírás megfelelő szakaszához: amerre csak járt, jót tett!

A szentségimádás után következett a lelki nap záró része: a szentmisében ünnepeltük meg Királyunkat a résztvevő testvérek és minden angyal és szent közösségében.

Hálásak vagyunk az Úrnak a kegyelmekért. 91-en vettünk részt a szentségimádáson. A lelki nap kezdetétől folyamatosan rögzítették a szervező missziós küldöttek a regisztrációs nyomtatványon a szentségimádók adatait, amelyek este az internetre is feltöltésre kerültek. A lelki táplálék mellett a testvéreket agapé várta a tanítás és a szentségimádás között, amely egyúttal lehetőséget biztosított a hallottak tovább gondolására.

Mára már tudom, hogy elértük a 20000-et. Bíztam is benne vagy inkább Benne. Mert Ő a Királyunk!

Már csak azt kérdem,

jövőre 200000? Kétszázezer?! Legyen úgy! Ámen.

 

Hálásan köszönöm az áldozatos szervezést.

Missziós küldött

További bejegyzések