Elsőáldozás – Első találkozás Jézussal

Azoknak a gyerekek, akik iskolai hittanon vesznek részt és szeretnének májusban elsőáldozók lenni, február 6-án este ½ 6-tól lesz az első hittan a hittan teremben. Vasárnapi szentmiséken és a hittanokon való részvétel a feltétele az elsőáldozásnak.

Az elsőáldozásról néhány szóban

Az első áldozás tulajdonképpen nem más, mint az első találkozás szentsége az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal. Keresztény életünk középpontjában van az Úrral való találkozás, ami a kenyér és a bor magunkhoz vételében valósul meg. Erre a találkozásra együtt készülünk fel, amely azt jelenti, hogy akit szeretnénk magunkba fogadni, őt szeretnénk megismerni.

Kik lehetnek elsőáldozók?

Elsőáldozók azok a gyermekek lehetnek, akiknek szülei személyesen kérik ezt a lelkipásztortól, és akik meg vannak keresztelve, ugyanis a keresztség a “szentségek kapuja”, akkor lettünk katolikus közösségünk tagjai, akkor nyertünk beavatást az istengyermeki életbe.

Felnőtt korban lehetséges-e az elsőáldozás?

Igen, a felnőttek is lehetnek elsőáldozók. Azonban rájuk is vonatkozik a felkészülés ideje, amelyben vállalják az egy évig tartó tanulást és közben csatlakoznak a felnőtt hittanulók közösségéhez, valamint aktívan részt vesznek az egyházközség istentiszteletein, közösségi alkalmain.

Milyen feltételei vannak az elsőáldozásnak?

Akik gyermekkorban szeretnék az első áldozás vagyis az első találkozás szentségét, tőlük az alábbiakat kérjük:

  • Vegyenek részt rendszeresen szentmisén.
  • Iskolai hittanórák rendszeres látogatása.
  • Vegyenek részt a plébániai elsőáldozásra való felkészítő alkalmakon.
  • Végezzék el első szentgyónásukat.

Az első szentgyónás

Az elsőáldozás nem csak az egyházközség ünnepe, hanem a családé is, ahol a gyermek nevelkedik. Az első találkozásra szentgyónással is készülünk. Kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekükkel együtt végezzék el a szentgyónásukat az elsőáldozás előtt és segítsék őket abban, hogy őszintén elmondhassák Isten papjának a bűneiket. Üljenek le velük, kérdezzék fel a szentgyónás szövegét és írják fel egy lapra azokat a bűnöket, amelyeket a szentgyónásban majd megvallanak. 

 


 

 

További bejegyzések