52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS

Mi lesz az Eucharisztikus Kongresszus? Világméretű ünnepségsorozatot tartunk az Eucharisztia megismerésének és tiszteletének elmélyítésére. A programok nagy részén mi, budapesti hívek is részt vehetünk majd. Katolikus keresztényként tanúságot teszünk Isten szeretetéről a világ felé, aki emberré lett, és köztünk él. A Kongresszus fő célja Krisztus ünneplése az Oltáriszentségben.
A NEK résztvevőiként tanúságot teszünk a világ felé Isten végtelen szeretetéről, aki velünk maradt valóságosan az Élet Kenyerében. Szeretnénk hitünk e szent titkát megismertetni és megszerettetni, az eucharisztikus életet előmozdítani saját köreinkben, hogy élő Krisztus-kapcsolatban élve, hiteles, tanúságtevő keresztényként legyünk jelen a világban Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére.
2017 pünkösdjétől hároméves lelkipásztori programot készített a NEK-Titkársága:
1. előkészületi év: „Az Eucharisztia, mint az egyéni keresztény élet forrása”. Az első évben mindenkinek az egyéni Krisztus-kapcsolatát kell megvizsgálnia, majd rendbe tennie. Mit jelent a szentmise, a szentáldozás, az oltáriszentség az életemben?
2. előkészületi év: Az Eucharisztia, mint az Egyház életének forrása.
3. előkészületi év: Az Eucharisztia forrás a világ életéért. – Ez az év a misszióé, kilépés, kifelé nyitás a világra.
A saját megtéréstől, az Egyház és utána a világ felé való nyitás fogja jellemezni ezt a három évet. A 2020-as Kongresszus mottója: “Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt. 87,7)

Forrás: iec2020.hu

NEKtár 1.évfolyam 1.szám

További bejegyzések