Az Eucharisztia: Jézus szomjazik rátok!

Kalkuttai Szent Teréz anya szavai végrendeletéből:
„Jézus azt szeretné, hogy még egyszer mondjam el nektek, milyen nagy szeretettel van mindegyiktek iránt, sokkal nagyobbal, mint el tudjátok képzelni. Aggódom, hogy némelyek közületek még nem találkoztak valójában Jézussal – négyszemközt … Persze, tölthetünk időt a kápolnában, de tényleg felfogtátok a lélek szemével, hogy micsoda szeretettel néz Ő rátok? Megismerkedtetek igazán az élő Jézussal, nem könyvekből, hanem azáltal, hogy befogadjátok Őt szívetekbe? Hallottátok szeretetének szavait? Kérjétek ezt a kegyelmet: Ő lángoló vágyakozással várja, hogy megadhassa. Nemcsak szeret bennünket, hanem ennél többről van szó: emészti a vágyakozás utánatok. Hiányoztok neki, ha nem közeledtek Hozzá. Szomjazik rátok.”
Mi az Eucharisztia?
Az Eucharisztia jelentése hálaadás, szeretet mindhalálig, Jézus áldozatának, halálának és feltámadásának megjelenítése.
Az utolsó vacsorán Jézus azt mondta „Ez az én testem, amelyet értetek adok… Ez a kehely az újszövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.”(Lk.22,19-20) Jézus tudta, hogy hamarosan a katonák elfogják, kivégzik, és fel fog támadni. Jézus ezt mondta még a tanítványainak: „Senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja barátaiért.”(Jn.15,13)
A kenyér és a bor alakját veszi fel, hogy ezzel is bizonyítsa szeretetét, hogy a világ végig velünk maradhasson. Isten önmagát ajándékozza, egészen teljes szeretetével, minden fenntartás nélkül. A szentmise nem csak Jézus áldozatának megem-lékezése, hanem Jézus áldozatának szentségi megjelenítése is egyben. Amikor Jézus visszatér az Atyához az Ecclesia de Eucharisztia így írja: „Ránk hagyott egy eszközt, mely által úgy részesedhetünk az áldozatban, mintha bemutatásakor jelen lettünk volna.”
Isten az idő felett áll, számára minden a jelenben történik, ez nehezen érthető meg. Krisztus áldozata egyszer történt meg az időben, azonban a szentmisén a jelen pillanatban megy végbe az oltáron minden alkalommal. „Jézus valóban jelen van, nem gondolatként van itt, hanem valóságosan.” (Szentségimádás iskolája)
Az Ecclesia de Eucharistia így írja: ”Csak az élő és feltámadott Krisztus lehet az Eucharisztiában az élet kenyere, az élő kenyér.”

Forrás: A szentségimádás iskolája, lelkigyakorlatos füzet
Emmanuel közösség 2017

NEKtár 1.évfolyam 1. szám 

További bejegyzések