“Minden forrásom belőled fakad!”

Isten ajándékozó szeretetét látjuk abban, hogy 2020-ban Budapesten rendezhetjük meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (NEK). Ünnepelhetjük Jézust az Eucharisztiában, megemlékezhetünk az Ő hűségéről, és kifejezhetjük belé vetett reményünket. Az a vágy munkálkodik bennünk, hogy egyénileg és közösségileg is közelebb kerüljünk az Eucharisztia titkához, és ráhangolódjunk arra a kegyelmi ajándékra, amit a Kongreszszus ünnepe által Jézus készített számunkra, nemzetünk, Európa és a világ számára. Az Eucharisztia küldetést ad mindannyiunknak: lépjünk ki belső lelki szobánkból, induljunk el templomainkból, keressük a világunkban azt, ahol Isten megszentelő jelenlétére szükség van. Figyeljük, miként sóhajtozik a teremtett világ Isten fiainak megnyilvánulására, hol van szükség a cselekvő szeretetre, az irgalmasság tetteinek megnyilvánulásaira. A szeretet arra késztet, hogy együtt legyünk, eggyé váljunk a szeretett személlyel. Ugyanakkor mindig meglepetés is. Az igaz szeretetkapcsolatban mindig több van annál, mint amit gondolnánk, remélnénk. A szeretet túlmutat magán a szeretettapasztalaton. Tovább vezet, kitágít, türelemmel teljes, és ha szükséges, megbocsát. Bátorságra van szükségünk, hogy a lelki meghittség tapasztalatából elindulva tovább lépjünk. Ebben segít ez a kiadvány és ehhez kérjük Isten segítségét, kegyelmeit is!
A Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának
nevében: Gőbel Ágoston

NEKtár 1.évfolyam 1. szám 

További bejegyzések