Hirdetések május 20.

Pünkösd 

1./ Pünkösd vasárnapjával befejeződik a húsvéti időszak. Hétfőn, Ferenc pápa rendelkezése értelmében, Szűz Máriára, mint az Egyház anyjára emlékezünk. Reggel 7 órakor lesz szentmise, este 6 órától köszöntjük égi édesanyánkat a Lorettói litánia éneklésével. Kedden Szent Rita, szerdán Boldog Apor Vilmos emléknapja, csütörtökön Máriára, mint a keresztények segítségére emlékezünk. Csütörtökön az esti szentmise és szentségimádás után 8 órától adorációs iskola, majd éjfélig virrasztás a templomban.   

2./ Különféle újságok, Szent Kereszt és júniusi Adoremus a szokott helyről megvásárolhatók.   –   A sekrestyében kapható Lak István: „A tövises tarlóktól a hangoskönyvekig” című könyve. A könyv ára 4000,- Ft. Ezen összeg felét a templom javára ajánlja fel a szerző.   –   Megjelent az Egyházközségi levél pünkösdi száma, az első kis asztalról lehet vinni belőle.

3./ A különféle táborokról minden információ a hirdetőtáblákon olvasható.

         4./ Május 27-én, vasárnap, jótékonysági sütemény vásárt szervez az IFI FALKA a nyári gyermek táborok számára. Bővebb információ Hunyadvári Attilánál.

         5./ Ugyancsak 27-én délután ½ 4-kor a Diadal (Medjugorje érintése) c. film vetítése lesz.

6./A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus titkársága világméretű szentségimádást szervez, amelybe plébániánk is bekapcsolódik június 2-án, szombat délután 5 – 6-ig. Az imákkal, énekekkel vezetett egy óra, amelynek az első 15 perce a gyermekeké lesz. Hívjuk és várjuk a testvéreket, a családokat, a közösségeket, az imacsoportokat az előkészület e szép közös alkalmára.

7./ Karitász csoportunk 27-én, jövő vasárnap, 1/4 9-tól 12 óráig tartja jótékonysági ruhaosztását. Kérjük, hogy tiszta, rendezett ruhafelajánlásaikat 22-től, csak keddtől,  irodaidőben hozzák, amelyeket  hálásan köszönünk rászorulóink nevében.

További bejegyzések