Hirdetések október 28.

Évközi 30. vasárnap

1./ A múlt vasárnapi, a missziók javára történt perselygyűjtés eredményeként, 55.000 Ft-ot továbbítottunk a Főegyházmegyének.

2./ Hétfőn, kedden és szerdán este 6 órától közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Csütörtök, Mindenszentek parancsolt ünnepe. Reggel ½ 8-kor és ½ 7-kor lesznek a szentmisék. Az esti szentmise végén tartjuk a halottak esti ájtatosságot. Az esti szentmise előtt 6 órától elimádkozzuk a Mindenszentek litániáját. Az esti szentmise és szentségimádás után virrasztás lesz a templomban éjfélig. Pénteken, Halottak napján reggel 7 órakor és este ½ 7-kor lesznek a szentmisék. Mivel ez a nap november hónap első pénteke, 6 órától elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

         3./ Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a hívő:

– aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel meglátogat egy temetőt, s legalább lélekben imádkozik a megholtakért (mind a nyolc napon elnyerhető).

– aki halottak napján templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.

4./ Különféle újságok és novemberi Adoremus a szokott helyről megvásárolhatók. A kis asztalról lehet vinni a NEKtár újság 3. számát.

5./ Hétfőn és szerdán hívjuk a testvéreket a reggeli szentmise után kezdődő csendes szentségimádásra.

         6./ Halottak napjára való tekintettel – nap közben is nyitva lesz a templom, hogy az urnatemetőhöz be lehessen jönni. Aki tudna vállalni időpontot, amikor itt lenne az urnatemetőnél, kérjük, hogy a sekrestyében iratkozzon fel.

További bejegyzések