FELHÍVÁS a Karitász csoport bővítésével kapcsolatban a Kedves Rákosfalvai Testvérekhez!

12 éve vagyok „kis templomunk” Karitász csoportjának tagja és 8 éve vezetője 30 fős csoporttal.

Hálás köszönettel tartozom Károly atyának és az Egyházközség minden egyes tagjának ez idő alatti anyagi, fizikai, lelki, akár egy mosollyal nyugtázott kedvességéért és szeretetéért, hogy elfogadtak, befogadtak. Csoportunk tevékenysége akkoriban átalakult a Karitász központi irányelvek, tevékenységek hatására. Mára elmondható, hogy munkánk szinte minden hónapban látható, hallható, tapasztalható a hívek körében. Újdonság az október 26-án induló filmvetítési délután a hittanteremben (hála a teremben elhelyezett TV készüléknek). Az Önök állhatatos támogatásával sok rászoruló testvérünknek is tudunk változatos módon segíteni napi életvitelük könnyebbé tételében. Idén is a 2 vállalt ruhaosztás helyett 4-t tartottunk, így mutatta az igény. Még előttünk van az őszi élelmiszergyűjtés, Szent Erzsébet emlékére a kenyérosztás, adventben a Karácsonyi Jótékonysági vásár, az Egymillió csillag a szegényekért gyertyakínálás és a Karácsony Jézusunk születésének örömünnepe. Ez nem kis feladat, kihívás a sajnos idősödő, betegeskedő, de nagy szeretettel együttműködő Karitász csoportnak.

Sürgősen keresem azokat a jó szándékú, segíteni akaró, önálló szervezésre is kész testvéreket a testvéregyházakból is, akik szimpátiát éreznek az önkéntes karitász tevékenysége iránt és hajlandóak lennének időnként néhány órát e célra áldozni a szabadidejükből!

Még egyszer hálásan köszönöm az eddigi sok-sok támogatást az Egyházközséghez tartozó rászorulóink nevében is és szeretettel várom a segítő jelentkezőket:

                                                                                                                      Pálmainé Lakatos Enikő 06-20/249-7247

További bejegyzések