Évközi 23. vasárnap hirdetései

2020.09.06-ai hirdetések

A hónap első vasárnapján ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk, 6 bórától szentségimádást tartunk. Hétfőn a kassai vértanúk ünnepe, kedden Kisboldogasszony napja.

Különféle újságok és szeptemberi Adoremus a szokott helyről megvásárolhatók.

Szeptember 8-án – kedden  – megkezdődik a templomi hitoktatás. Az órák beosztása a hirdető táblákon olvasható.

Csütörtökön az esti szentmise és szentségimádás után virrasztás lesz 8-tól éjfélig. Az első órában az Isteni Irgalmasság Üzenetének imáival közösen imádkozunk. Ezt követi a csendesszentségimádás. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.

A hónap 2. szombatján ½ 4-től filmklub, a hónap 3. szombatján ½ 5-től mesefoglalkozás lesz. A hónap utolsó szombatján pedig családi kirándulás. Bővebb információ a plakátokon.

Templomunk cserkészcsapata új programot hirdet nagycsoportos, elsős és másodikos gyerekek számára. Kéthetente, a diákmise után lesznek a másfél órás, játékos foglalkozások. Az első alkalmat 13-án tartjuk a rózsakert melletti zöld területen. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. További információ a hirdetőtáblákon vagy Ali Jankánál.

A püspöki kar határozata alapján az első félévben elmaradt országos gyűjtések közül a Szentföld javára történő gyűjtés 13-án lesz.

Templomunk orgonája, mely Szilágyi Loránd karnagy úr tervei szerint készült és az építés során felhasználták az eredeti, 1925-ben épített, Rieger orgona alkatrészeit is, – meghibásodott. A régi szélláda bőrözése kihasadt és szökik a levegő. A javításhoz, az orgona jelentős részét le kell bontani, majd visszaépíteni. Ezután az egész hangszert újra kell hangolni. A javításra 10 év, teljes körű garanciát kapunk. A munkát a jövő év első félévében szeretnénk elvégeztetni. Időtartama várhatóan egy hónap, költsége 1.282.700,- Ft., mely összeg előteremtéséhez számítunk a kedves Testvérekre. Köszönjük az eddigi és jövőbeli  nagylelkű adományaikat. 

További bejegyzések