hirdetések 2020.11.08

Évközi 32. vasárnap hirdetések

Eseménynaptár:

 1. November 12. Felnőtt hittan
 2. November 21. Világméretű szentségimádás
 3. November 26. Felnőtt hittan
 4. Szerdán 19 órától a régi képviselőtestületi tagokat hívom egy megbeszélésre. Kérem, szóljanak az illetékeseknek!
 5. Felnőtt hittant szeretnék indítani kéthetente, minden hónap 2. és 4. csütörtökén, 19.45-ös kezdettel. Várom 12-én az
 6. érdeklődőket! Az ismerkedés mellett szeretném felmérni, milyen témákra lenne igény.
 7. A gyerekeknek szóló hittanok maradnak a meghirdetett időpontokban. Vagyis
  elsőáldozásra készülők kedd 17.30
  3-4. osztály: szerda 17.30
  elsősök csütörtök 17.30
 8. Csütörtökön az esti szentmise után szentségimádás, majd virrasztás lesz 23 óráig. 20-21 óra között engesztelő imaórát tartunk.

A hét ünnepei: Hétfő: A Lateráni Bazilika felszentelése
Kedd: Nagy szent Leó pápa
Szerda: Tours-i szent Márton püspök
Csütörtök: Szent Jozafát püspök, vértanú
Péntek: Magyar szentek és boldogok  
Szentmisék. liturgikus templomi események
Vasárnap: 8.45 + Katalin, élő András, 10.00 Pro populo, 18.30 + szülők

hétfő: 7.00 + Anna
kedd: 18.30 Élő Gábor, + nagyszülők
szerda: 7.00 + Ágnes és Attila
csütörtök: 18.30 + Pál
péntek: 18.30 + szülők
szombat: 18.30 + Károly, Erzsébet, Rozália

Kedves Testvérek!

Minden családban tapasztalható, hogy amikor egy családtag életkora vagy betegsége miatt már nem tud annyit tevékenykedni, mint korábban, a család levesz a válláról terheket. Olyan feladattal bízza meg, amit jó szívvel el tud végezni, amiben örömét lelheti. Károly atya kápláni éveivel együtt több, mint 30 évet szolgált Rákosfalván. Az utóbbi időben betegsége miatt már nem tudott annyit ás úgy tenni, ahogy szerette volna. A bíboros úr, hogy könnyítsen feladatain, azt tehesse, amire ereje van, a Batthyány térre helyezte kisegítőnek. Hálásan köszönjük hosszú itteni szolgálatát! A bíboros úr engem nevezett ki rákosfalvi plébánosnak. A helyzet érdekessége, hogy amikor Károly atya a krisztinavárosi kápláni beosztásából ide került plébánosnak, én kerültem a helyére káplánnak. Nem könnyű megélni egy ilyen váltást, különösen a munkaév közben. Arra törekszem, hogy a legkevesebb zökkenővel történjen meg az átadás-átvétel. Magamról annyit, hogy az elmúlt években egyre jobban megtapasztaltam, hogy életünk alapja a Krisztussal való kapcsolat kell, legyen. Erre törekszem, és erre szeretném hívni a testvéreket.

Szeretettel kérem bizalmukat!

Ákos atya

További bejegyzések