Hirdetések 2020.12.20

Hirdetések advent 4. vasárnapján

Hétköznapokon (hétfőtől szerdáig) roráté misét mondunk, reggel 6-kor.

Advent bűnbánati idő, alkalom a szentgyónás elvégzésére.
Lehetőségek:
Templomban: vasárnap 8.00-8.30; 17.45-18.15, kedden a mise után.
A plébánián a kis hittanteremben hétfőn 16-18 óra között. 
Ezeken az időpontokon kívül telefonos egyeztetéssel is szívesen állok rendelkezésre.

Karácsony ünneplése:

Megszületett a kormány döntése. Ennek értelmében december 24-én 22 órakor tartunk ünnepi szentmisét urunk születése alkalmából.

Kérem, hogy fokozottan tartsuk be az előírásokat!

December 24.

7.00 szentmise

16.00 karácsonyi műsor (betlehemes helyett)

Ha a rendelkezések lehetővé teszik, ünnepi misét mondunk 22 órakor.

December 25-én vasárnapi miserend

December 26-án 8.45-kor és 10.00-kor lesz szentmise (este nem lesz szentmise).

December 27-én vasárnapi miserend. A szentmisék végén megáldom a családokat.

December 28-30. között hétköznapi miserend. Hétfő, szerda 7.00-kor, kedd 18.30. (kedden és szerdán igeliturgia)

December 31-én év végi hálaadás 17.30-kor.

Január 1-jén, Újév napján vasárnapi miserend.

Január 6-án, Vízkereszt napján 7.00-kor és 18.30-kor lesz szentmise.

Eseménynaptár:

Karácsony ünnepköre december 25 – január 10

A hét ünnepei: 

Péntek: Karácsony, Urunk születése

Szombat: Szent István első vértanú   

Szentmisék, liturgikus templomi események 

Vasárnap:  
8.45 + Pál                  
10.00 Rózsafüzér társulat tagjaiért                   
18.30 + Jolán és László
hétfő: 6.00 Egészségügyben és szociális területen dolgozókért
kedd: 6.00 a Magyar Kormányért
szerda: 6.00 + Lajos
csütörtök:
7.00 + családtagokért                   

22.00
Urunk születésének ünneplése péntek:  Karácsony 1. napja                
8.45 + szülők, Mária és Sándor                
10.00 + Béla
szombat: Karácsony 2. napja                
8.45 élő és + családtagok                
10.00 + Katalin

Gondolatok a mai naphoz
Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott

Évente többször felhangzik az angyali üdvözlet evangéliuma.  Idén úgy jön ki a lépés, hogy a karácsony előtti napokban, amikor sorban olvassuk a gyermekségtörténet szakaszait, a vasárnap nem töri meg a sort, december 20-án ugyanez az evangéliumi szakasz kerül sorra.
Érdemes kicsit megnézni az eredeti – görög – szöveget, mert a fordításban akaratlanul is elveszhetnek apró finomságok.
Az angyal megszólítja Máriát. A görög szó: „khaire” a szokásos üdvözlési forma. Ugyanakkor benne van az örvendezz kifejezés is. Ez a találkozás, ez az esemény örömhírt hoz.
A köszöntés után következik a megszólítás:„kekharitomené” formában. Szó szerinti jelentése kegyelemmel eltöltött. A szó gyökere a khairo. Érdekes felfedeznünk, hogy azonos tőről fakad az örvendezz kifejezéssel. Az öröm és a kegyelem összetartozik egymással.
Fontos, hogy a görög nyelvben egy-egy igealak sajátos jelentésárnyalatot hordoz. A befejezett igeragozású forma (perfectum) olyan cselekvésre utal, amely a múltban történt, de amelynek hatása a jelenben is megmutatkozik. Az angyal ennek következtében arra utal, hogy Isten már a múltban kitüntette és áthatotta kegyelmével Mária személyét, aki ezáltal mindenkor az isteni kegyelem hatása alatt áll. A latinban, és ebből fakadóan a magyarban is elterjedt ’kegyelemmel teljes’ kifejezés tehát nem szó szerinti fordítása a görög szövegnek, tartalmában viszont lényegileg megfelel annak, amit a görög szöveg jelez.
Mária szívéből jön a válasz: történjék velem szavaid szerint. Szabad, alázatos és nagyvonalú engedelmesség pillanata ez, amelyben az emberiség legmagasabb rendű döntése megtörténik.
Karácsony ünnepe valódi örömhír a világnak. Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Ezt az örömhírt senki és semmi nem veheti el tőlünk. Bármennyire is furcsa és szokatlan lesz az idei karácsony, a lényeg, hogy Isten emberé lett, megmarad. Ebből fakad örömünk, ünneplésünk, egymás iránti szeretetünk.


Fülöp Ákos plébános

 

„hogy életünk legyen és bőségben legyen”

Advent 4. vasárnapja               2020. december 20.

A Szentírásból merítve:

Olvasmány: 2Szám 7, 1-5.8b-12.14a-16

Házad és királyságod mindörökre fennmarad színem előtt.

Szentlecke: Róm 16, 25-27

Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által.

Evangélium: Lk 1, 26-38

Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint.

A nagy dolgok csendben kezdődnek el. A szív mélyén érik meg egy elhatározás, belülről fakad az öröm, amely azután kifakad, mint a bimbóból a csodaszép virág. Ilyen csendes indulás az ember élete is. Ilyen csendes indulása volt a Megváltó érkezésének. Advent csendes készülődése, a csendes egymásra figyelés hozza meg igazán karácsony örömét, a szeretet túlcsordulását. Mária igenje legyen a mi igenünk is. Advent idején mondjunk bátran igent a másik emberre!

 

1144 Budapest, Álmos vezér tér 1. : 363-5976

Honlap: rakosfalvaplebania.hu

Plébános: Fülöp Ákos

Szentmisék:

     vasárnap: 8.45; 10.00; 18.30

     hétköznap: hétfőtől szerdáig roráté misék 6.00; szombat 18.30;

Irodai ügyelet: hétfő – szerda – péntek 16.00-17.30

                            kedd – csütörtök: 9.00-12.00

Feliratkozás a plébániai levelező listára: Küldj egy emailt a következő címre: rakosfalva+subscribe@groups.io

 

További bejegyzések