hirdetések 2021.01.24

Hirdetések évközi 3. vasárnapon

-Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A gyertyaszentelést a 18.30-as szentmisén végezzük.
-Február 3-án, Szent Balázs püspök emléknapján a szentmise 18.30-kor lesz, amely végén Balázs áldást kaphatunk. (Vasárnap csak egy közös Balázs áldás lesz a szentmise végén)
-Az első áldozásra való felkészülést keddenként 17.00-17.45 között tartjuk. Szeretettel várom a gyermekeket.

Eseménynaptár:
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Február 3. Szent Balázs püspök, vértanú
Február 17. Hamvazószerda

A hét ünnepei:
Hétfő: Szent Pál apostol megtérése

Kedd: Szent Timóteus és Titusz püspökök
Szerda: Merici szent Angéla szűz
Csütörtök: Aquinói szent Tamás áldozópap, egyháztanító  

Szentmisék, liturgikus templomi események
Vasárnap: 8.45 + József, 10.00 + Margit, 18.30 Hálából

hétfő: 7.00 élő Zsuzsanna
kedd: 18.30 Szűz Mária szándékára
szerda: 7.00 + édesanya
csütörtök: 18.30 + Mária
péntek: 18.30 Jó szándékra
szombat: 18.30 + Gizella és Erzsébet  
Temetés: 01.28. 11.00 Szent Gellért templom Póczik Istvánné, Terézia 

Gondolatok a mai naphoz

Térjetek meg – kövessetek engem!
Márk evangéliumát a szűkszavúság jellemzi. (Bár van olyan történet, ahol ő beszél bőven egy eseményről.) Ebből arra juthatunk, hogy gondoljuk tovább a történetet.

Térjetek meg! Mit jelent a megtérés? Holnap pálfordulás ünnepe lesz. Saul találkozik Jézussal, és az ellenkező irányba indul. Az üldözőből apostol lesz. A megtérés tehát alapjában ilyen teljes odafordulás Istenhez, elhagyva addigi utunkat. Bizonyára sokan vagyunk, akiknek életútja szinte egyenes volt a hit útján. Mégis, megtérésnek nevezhetjük, amikor már saját döntésem alapján járok a krisztusi úton. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy újra és újra megvizsgáljam, nem tértem-e le erről az útról. Rendre szükség van apró módosításokra. A szentgyónásban és a szentmise elején a bűnbánati részben ezt megtehetjük.
Gyertek, kövessetek engem! Nyilván nem arról szól a jézusi hívás, hogy mindenkinek ott kell hagyni családot, megélhetést, és Jézus nyomába kell szegődnie. Ugyanakkor visszagondolhatunk arra, hogyan szólított meg Jézus, hogyan ismertem fel szándékát életemben! Érdemes azon elgondolkodni, mit jelent a saját életemben, mostani élethelyzetemben, hogy emberhalásszá tett Urunk!  Mi az a szolgálat, amelyet az egyházban, a plébániámon végezni tudok? Miben tudok, miben kell közelebb lépnem a keresztény közösséghez?
Jézus ma is követésére hív. Fedezzem fel, és tegyem meg bátran azt, amire engem meghívott!

Fülöp Ákos plébános

A Szentírásból merítve:
Olvasmány: Jón 3, 1-5.10

Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, és megkímélte őket.
Szentlecke: 1Kor 7, 29-31
Ez a világ elmúlik! 
Evangélium: MK 1, 14-20 Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!
Megtérésre hív bennünket Jézus. Arra szólít, hogy vizsgáljuk meg, jó úton járunk-e, azon, amely az Isten Országa felé vezet bennünket. Ezen az úton járva feladatot is ad Jézus, hogy tegyünk tanúságot szeretetéről. Ahogy Péteréket elhívta, hív minket is, hogy sokaknak tanúsítsuk: szeret az Isten.

 

1144 Budapest, Álmos vezér tér 1. : 363-5976
Honlap: rakosfalvaplebania.hu
Plébános: Fülöp Ákos
Szentmisék:
vasárnap: 8.45; 10.00; 18.30
hétköznap: hétfő-szerda 7.00, kedd,  csütörtök, péntek 18.30,
szombat 18.30
Irodai ügyelet:
hétfő – szerda – péntek 16.00-17.30
kedd – csütörtök: 9.00-12.00
Feliratkozás a plébániai levelező listára: Küldj egy emailt a következő címre: rakosfalva+subscribe@groups.io
A rákosfalvai plébánia hírlevele belső használatra.Számlaszámunk: CIB bankműködés (egyházi adó): 11100104-19819019- 36000001
Felelős kiadó Fülöp Ákos plébános

További bejegyzések