Hirdetések 2021.02.14

Hirdetések évközi 6. vasárnap

 • A Házasság Hete alkalmából plébániánk külön eseménnyel is készül: egy izgalmas kapcsolatépítő játékra hívjuk a házaspárokat. A játékot 5 feladat alkotja, melyeket sorban, de egyéni ütemezés szerint lehet teljesíteni február 14. és március 21. között. További információk plébániánk facebook oldalán olvashatók vagy érdeklődni Paál Tamásnál, illetve feleségénél Rékánál az ezerszerisigen@gmail.com email címen lehet. A jelentkezés február 7-től indul.
 • Február 17-én hamvazószerda a nagyböjt kezdete. A szentmisét 18.30-kor végezzük. Nagyböjt péntekein keresztutat végzünk 18 órakor.
 • A nagyböjt bűnbánati fegyelme: hamvazószerdán és nagypénteken 18-60 év között szigorú böjt, hústilalom háromszori étkezés, egyszeri jóllakással. Nagyböjt péntekein kötelező a hústól való megtartóztatás.
 • Az Istentiszteleti kongregáció rendelkezése alapján a hamvazás menete: egyszer, a hamu megáldása után elmondom a hamvazás mondatát. A hamut a hamvazkodó fejére szóróm.
 • Nagyböjt folyamán kedden zsolozsmát imádkozunk a szentmisében. Ennek kapcsán a Szentírásra fogunk jobban figyelni. Csütörtökön szentségimádás van a mise után. Az Eucharisztiát fogjuk szemünk előtt tartani.
  Pénteken a szentmise előtt bekapcsolódhatunk a keresztútba.  Válasszuk ki valamelyik napot, amikor törekszünk eljutni a szentmisére!
 • Március 25-én – ha a körülmények engedik – a szentmisében megtartjuk a lelki adoptálást a magzati élet védelmére. Jelentkezés a sekrestyében elhelyezett jelentkezési lapon február 28-ig.
 • Nagyböjt 2021
  Idén másként élhetjük át a nagyböjti szent időszakot. Bár az a veszély egyelőre nem fenyeget, mint tavaly, hogy bezárul minden lehetőség, ugyanakkor nem térhetünk vissza a korábbi évek gyakorlatához sem.

  Használjuk ki, hogy életünk tempója lelassult! Talán könnyebb lesz megvalósítani az egyik nagyböjti prefáció szavait: „most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak!” Fedezzük fel a nagyböjt folyamán, hogy jó nekünk itt lennünk, Isten közelében! Keressünk  alkalmakat, amikor bekapcsolódunk a liturgiába! Erősítsük meg, hogy „emészt a buzgóság házadért”! A kőből épült Isten házáért, és lelkünk templomáért is. Hiszen: „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte.” Kövessük bátran Jézust, akit szolgálunk, aki vezet minket, Aki „meghalt a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket”. Hogyan tehetjük mindezt?
  Háromszor van este a szentmise a hét folyamán. Kedden zsolozsmát imádkozunk a szentmisében. Ennek kapcsán a Szentírásra fogunk jobban figyelni. Csütörtökön szentségimádás van a mise után.
  Az Eucharisztiát fogjuk szemünk előtt tartani. Pénteken a szentmise előtt bekapcsolódhatunk a keresztútba.
  Arra nem látok lehetőséget most, hogy triduumot tartsunk. Válasszunk ki, lehetőleg minden héten, egy hétköznapot, amikor igyekszünk eljönni a templomba. Igaz, ez nehezebb, több odafigyelést és szervezést igénylő mód, mint ha egy rövid, pár napos sorozatot tartanánk. De megéri a fáradozást, hiszen így a teljes nagyböjtöt átfoghatja készületünk.

 

Eseménynaptár:
Február 17. Hamvazószerda

Február 19 – március 26. keresztút péntekenként 18.00

 

A hét ünnepei:
Szerda: Hamvazószerda 

 

Szentmisék, liturgikus templomi események
Vasárnap: 8.45 + Rudolf, 10.00 + György, Julianna, Lajos, szülők, családtagok, 18.30 Élő és + családtagok hétfő: 7.00 + Antal

kedd: 18.30 + Antal
szerda: 18.30 élő és + családtagok
csütörtök: 18.30 + Péter
péntek: 18.00 keresztút, 18.30 + Miklós
szombat: 18.30 + Margit, Alajos

 

Gondolatok a mai naphoz

Ha akarod, meggyógyíthatsz engem!

A vírus helyzet különösen is a betegségekre, a betegekre irányítja figyelmünket. Ferenc pápa így fogalmaz: „A betegség tapasztalata ráébreszt saját sérülékenységünkre, és a másoktól való velünk született függésünkre. Teremtményi mivoltunk ezáltal lesz még nyilvánvalóbb, mert megtapasztaljuk Istentől való egyértelmű függőségünket. A félelem, a zavar, a bizonytalanság, néha pedig a megdöbbenés is birtokba veheti elménket és szívünket, ha betegek vagyunk; tehetetlennek érezzük magunkat, mivel egészségünk nem a képességeinktől vagy az aggodalmaskodásunktól függ.”  A mai evangélium egy konkrét beteget állít elénk. Megrendítő a kérése: „…ha akarod, meggyógyíthatsz engem!” Mekkora bizalmat, elfogadást érzünk szavából! Fülünkbe csenghet a Mi Atyánk kérése: legyen meg a te akaratod. Minden betegség felveti a bizalom és a hit kérdését. Megbízom-e az orvosban? Rá merem-e bízni magamat az engem ápolókra? A mai helyzet a félelmet és a bizalmatlanságot erősíti bennünk. Egyre jobban sérülnek kapcsolataink. Sodródunk a magány felé. Ugyanakkor fontos lenne túllépni, felülemelkedni mindezen. Egyrészt szükség van egy óvatosságra, másrészt megerősítenek bennünket a személyes találkozások, beszélgetések. A héten kezdődik a nagyböjti szent idő. Imádságunk, böjtölésünk, egymásra való odafigyelésünk segíthet bennünket a húsvétra való felkészülésben, hogy napról napra megtapasztaljuk a Feltámadott jelenlétét, és megerősödjünk hitünkben.

 

Fülöp Ákos plébános

 

A Szentírásból merítve:
Olvasmány: Lev 13, 1-2.44-46: Amíg betegsége tart, tisztátalan.

Szentlecke: 1Kor 10, 31-11,1: Tegyetek mindent Isten dicsőségére!
Evangélium: Mk 1, 40-45: Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!

 

1144 Budapest, Álmos vezér tér 1. : 363-5976
Honlap: rakosfalvaplebania.hu
Email: iroda@rakosfalvaplebania.hu
Plébános: Fülöp Ákos
Szentmisék:
vasárnap: 8.45; 10.00; 18.30
hétfő-szerda 7.00,
kedd,  csütörtök, péntek 18.30,
szombat 18.30
Irodai ügyelet:
hétfő – szerda – péntek 16.00-17.30
kedd – csütörtök: 9.00-12.00
Feliratkozás a plébániai levelező listára: Küldj egy emailt a következő címre: rakosfalva+subscribe@groups.io. A rákosfalvai plébánia hírlevele belső használatra.
Számlaszámunk: CIB bankműködés (egyházi adó): 11100104-19819019- 36000001
Felelős kiadó Fülöp Ákos plébános

További bejegyzések