Hirdetések 2021.02.21-én

Hirdetések nagyböjt 1. vasárnapján

Hirdetések:

 • Nagyböjt péntekein keresztutat végzünk 18 órakor.
 • A nagyböjt bűnbánati fegyelme: hamvazószerdán és nagypénteken 18-60 év között szigorú böjt, hústilalom háromszori étkezés, egyszeri jóllakással. Nagyböjt péntekein kötelező a hústól való megtartóztatás.
 • Nagyböjt folyamán kedden zsolozsmát imádkozunk a szentmisében. Ennek kapcsán a Szentírásra fogunk jobban figyelni. Mostani témánk: Isteni és emberi szerző
 • Csütörtökön szentségimádás van a mise után. Az Eucharisztiát fogjuk szemünk előtt tartani. Mostani témánk: a szentmise formálódása.
 • Pénteken a szentmise előtt bekapcsolódhatunk a keresztútba. 26-án a karitász csoport vezeti majd.
 • Válasszuk ki valamelyik napot, amikor törekszünk eljutni a szentmisére!
 • Gyónási lehetőségek:
 • vasárnap. 8.00-8.30; 17.45-8.15
 • kedd, csütörtök: 17.45-18.15
 • Március 25-én – ha a körülmények engedik – a szentmisében megtartjuk a lelki adoptálást a magzati élet védelmére. Jelentkezés a sekrestyében elhelyezett jelentkezési lapon február 28-ig.
 • A jövő vasárnapi perselygyűjtésünk a katolikus iskolák támogatását szolgálja. Isten fizesse meg adományaikat!

Eseménynaptár:
Február 17. Hamvazószerda

Február 19 – március 26. keresztút péntekenként 18.00
Március 14. Szentségimádási nap

A hét ünnepei:
Hétfő: Szent Péter apostol székfoglalása

Szerda: Szent Mátyás apostol 

Szentmisék, liturgikus templomi események
Vasárnap: 8.45 + Mária, 10.00 Élő és + családtagok, 18.30 Élő Hanna, Benedikt, és Árpád születésnapján,+ Ágnes

hétfő: 7.00 Ágnes, Sándor, Edit, Sándor
kedd: 18.30 + Lajos
szerda: 7.00 + Anna
csütörtök: 18.30 + Ilona, Nándor
péntek: 18.00 keresztút a karitász csoport vezetésével, 18.30 élő és + családtagok
szombat: 18.30 hálából

Gondolatok a mai naphoz

Városban pusztai magányod

Carlo Caretto könyvének a címe jutott eszembe a nagyböjt kezdetéről gondolkodva. Megszoktuk, hogy ezen a vasárnapon Jézus megkísértése áll előttünk. Márk szűkszavúan, csak a tényről szól. Jézus kivonul a pusztába, ahol megkísérti a sátán.  A puszta a csend, a magány helye. A csendé, ahol megszólíthatóvá válok. Elsősorban Istentől, majd pedig a másik embertől. Ebben a helyzetben felfedezem a bennem, és körülöttem zajló harcot a jó és a rossz között. Tudom a jót, és mégis a rosszat teszem, fogalmaz Pál apostol. Ma gyakran éppen ezt a harcot akarjuk elfedni a minket körülvevő zajjal. A nagyböjt elcsendesedésre hív. Álljunk meg kicsit, és kezdjünk el fülelni! Tanuljuk meg megkülönböztetni a világ zaját a bennük megszólaló Isten hangtól! Ez utóbbi csendes, vonzó, biztató. A nagyböjt segít, hogy figyeljem meg, mire mennyi időt szánok! Kire kellene több idő jusson? Ez az idő a másik ember felé is fordít. Egyrészt, mert a böjtöt közösen vállaljuk, másrészt mert életünkkel jellé válhatunk a környezetünkben. A csendből, az Istennel eltöltött időből fakad mindaz a jó, ami a feltámadás öröme felé vezet bennünket. 

Fülöp Ákos plébános

A Szentírásból merítve:
Olvasmány: Ter 9, 8-15: Isten szövetséget köt Noéval.

Szentlecke: 1Pét 3, 18-22 Krisztus meghalt értünk, hogy Istenhez vezessen minket.
Evangélium: Mk 1, 12-15 Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

 

1144 Budapest, Álmos vezér tér 1. : 363-5976
Honlap: rakosfalvaplebania.hu
Email: iroda@rakosfalvaplebania.hu
Plébános: Fülöp Ákos
Szentmisék:
vasárnap: 8.45; 10.00; 18.30
hétköznap: hétfő-szerda 7.00, kedd,  csütörtök, péntek 18.30,
szombat 18.30
Irodai ügyelet:
hétfő – szerda – péntek 16.00-17.30
kedd – csütörtök: 9.00-12.00
Feliratkozás a plébániai levelező listára: Küldj egy emailt a következő címre: rakosfalva+subscribe@groups.io
A rákosfalvai plébánia hírlevele belső használatra.
Számlaszámunk: CIB bankműködés (egyházi adó): 11100104-19819019- 36000001
Felelős kiadó Fülöp Ákos plébános

További bejegyzések