Jézus, Márta és Mária bábkészítés

vissza a kézműves gyerekeknek

Évközi 16. vasárnap Jézus betért Mártához és Máriához 

Készítsetek Jézus, Márta és Mária bábot! 

Szükséges eszközök: Jézus, Márta, Mária nyomtatvány itt, olló, 3 db spatula, cellux.

Nyomtassátok ki a Jézust, Mártát és Máriát, ollóval nyírjátok körül a formákat, majd a bábokat cellux segítségével ragasszátok fel a spatulákra. 

Amikor elkészültettek a bábokkal játsszátok el a történetet. 

Lukács evangéliuma 10,38-42

Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait.
Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – méltatlankodott –,nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.”
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.”