Virrasztás közös, vezetett imával

 Virrasztás közös, vezetett imával

A virrasztás első (20 – 21 óra között) és harmadik órájában (22 – 23 óra között) több lehetőséget biztosítunk az Édes Jézus csendes imádására. A harmadik órában a csendes perceket énekekkel (karizmatikus énekek, énekek a Hozsannából és taizéi énekek) szakítjuk meg. Alkalomadtán gitáros kísérettel örvendeztet meg bennünket az egyik testvérünk. A fiatalabb korosztályt is szeretettel várjuk!

A virrasztás második (21 – 22 óra között) és negyedik órájában (23 – 24 óra között) közös, vezetett imát mondunk. Például rózsafüzérrel engesztelünk hazánk bűneiért, litániával dicsőítjük az Istent végtelen irgalmáért, imádjuk az Oltáriszentséget vagy imádkozunk a betegekért.

Virrasztás felépítése

Virrasztás Rákosfalván

20:00 – 21:00

Oltáriszentség köszöntése: Áldjad ember e nagy jódat (H. 109. / 1.-2.)

Kezdő imádság felajánlással (Virrasztó f. 2. o.)

Jöjj Szentlélek Úristen (H. 259. / 1.-2.)

Dicsőség a magasságban Istennek

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket

Elmélkedés váltakozva csendes szentségimádással

21:00 – 22:00

Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről (Virrasztó f. 4.-6. o.)

Fájdalmas rózsafüzér elimádkozása (Virrasztó f. 26. o.). A titkok előtti ének után néhány perc csendes elmélkedés az adott titokról. Utána Miatyánk, 10x Üdvözlégy…

A teljes búcsú elnyeréséért imádkozzunk a Szentatya szándékára: Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Szeretlek, Szűzanyám! (Engesztelő imaóra f. 56. o.)

22:00 – 23:00

Csendes szentségimádás

23:00 – 24:00

Szentírási részletek (Mk 14, 26-42) olvasása, majd elmélkedés

Ima a jó papokért és szerzetesekért (Virrasztó f. 18. o.)

Keresztények, sírjatok (H. 71. / 1.-3.)

Jézus Szent Vérének litániája (Engesztelő imaóra f. 21. o.)

Jézus, bízom benned éneklése (irgalmam, hitem, reményem, szerelmem)

Isteni irgalmasság rózsafüzére (Virrasztó f. 9. o.)

Te Deum éneklése

Szent vagy, Uram