Kezdőlap

Hirdetések augusztus 28.

Évközi. 21. vasárnap 1./  Kedden Szent Mónika, szerdán Szent Ágoston, csütörtökön Keresztelő Szent János vértanúságának emléknapja lesz. Csütörtökön az esti szentmise és szentségimádás után virrasztás lesz a templomban éjfélig. 2./  Különféle újságok és szeptemberi...

Augusztus életige

„Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.” (Lk 12,34) A „szívünk” lényünk legmélyebb, legrejtettebb, legélőbb része. Vajon mi a „kincsünk”, amiért minden mást képesek lennénk háttérbe szorítani? A nyugati fogyasztói társadalmakban minden arra késztet,...

Hirdetések június 30.

Évközi 13. vasárnap 1./Kedden Sarlós Boldogasszony, szerdán Szent Tamás apostol ünnepe lesz. Csütörtökön Portugáliai Szent Erzsébetre emlékezünk.  Az esti szentmise és szentségimádás után virrasztás lesz a templomban éjfélig. Pénteken július hónap első péntek reggel...

Júliusi életige

„Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.” (Mt 10,8) Máté evangéliumában Jézus ezt kéri a „küldötteitől”. Ő személyesen találkozott az eltévelyedett és szenvedő emberiséggel. Megesett rajta a szíve, ezért akarja megsokszorozni az apostolok által az üdvösség...

Hirdetések június 16.

Szentháromság vasárnapja  1./Csütörtökön az esti szentmise és szentségimádás után virrasztás lesz a templomban éjfélig. Pénteken Gonzága Szent Alajos emléknapja lesz. Szombaton a világméretű szentségimádáshoz kapcsolódik plébániánk is, készülve a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra....

Hirdetések június 6.

Pünkösd 1./ Csütörtökön Páduai Szent Antal emléknapja lesz. Csütörtökön az esti szentmise és szentségimádás után virrasztás lesz a templomban éjfélig. 8 és 9 óra között plébániánk családjai vezetik a virrasztást elmélkedésekkel és gitáros énekekkel....

Júniusi életige

„Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek” (ApCsel 1,8) Az Apostolok Cselekedetei kezdődik így, amelyet Lukács evangélista írt. A feltámadt Jézus röviddel azelőtt, hogy végleg visszatér az Atyához, megígéri...

Hirdetések június 2.

URUNK MENNYBEMENETELE  1./ A hónap elsővasárnapja van. ½ 6-tól rózsafüzért imádkozunk, 6 órától pedig közös szentségimádást tartunk. Hétfőn az ugandai vértanúk, szerdán Szent Bonifác emléknapja lesz. Csütörtökön az esti szentmise és szentségimádás után virrasztás...

Hirdetések május 12.

Húsvét 4. vasárnap 1./ Május hónapban minden este 6 órától a Lorettói litánia éneklésével köszöntjük égi édesanyánkat. Csütörtökön az esti szentmise és szentségimádás után virrasztás lesz a templomban éjfélig.  Jövő vasárnap a 10 órakor...