Erősítsük meg a házasságunkat! 1.este

Kapaszkodjunk egymásba a különbözőségeink elfogadásával, így gazdagítva kapcsolatunkat! 

A Házasság hete alkalmából ajánlok plébániánk házaspárjainak egy hat napos házasság megerősítő beszélgetést. Minden napra lesz egy kérdéscsoport, amit  javaslok átbeszélni esetleg egy pohár bor, egy kis kedves desszert, vagy egy több sajtból álló sajttál,  gyertyafény mellett.

Előtte érdemes elolvasni: 

1.este

Amoris Laetitia 

Ferenc pápa: A családban megélt szeretetről 

113. cikk

“Az egymást szerető és összetartozó házaspárok jót mondanak egymásról, és minden gyengesége, tévedése ellenére párjuk jó oldalát akarják megmutatni. Mindenképpen hallgatnak, hogy ne ártsanak a másikról alkotott képnek. Ez azonban nem csak külső gesztus, hanem belső magatartásból is fakad. Nem is annak együgyűsége, aki nem akarja látni a nehézségeket és a másik gyenge pontjait, hanem annak széles körű látása, aki gyengeségeket és a  hibákat a helyükre teszi: tudja, hogy ezek a hibák nem a másik lényének az egészét, hanem csak egy részét képezik. Egy kapcsolatban előforduló kedvezőtlen tényező nem a kapcsolat egésze. Tehát egyszerűen el lehet fogadni, hogy valamennyien fények és árnyékok összetett együttese vagyunk.

A másik nem csak annyi, amennyi engem zavar belőle. Sokkal több annál. Éppen ezért ahhoz, hogy megbecsüljem nem várom el, hogy a szeretete tökéletes legyen. Szeret, ahogyan van és ahogy képes rá, a korlátaival együtt, de az, hogy a szeretete tökéletlen, nem jelent azt, hogy hamis vagy nem valóságos. Valóságos, de korlátozott és földi. Ezért, ha túl sokat várok, valahogy a tudomásomra fogja hozni, hogy nem képes és nem is akarja egy isteni lény szerepét játszani, sem kiszolgálni az én összes igényemet. A szeretet együtt él a tökéletlenséggel, megbocsájtja azt, és csendesen áll meg a szeretett személy korlátai előtt. “

1. Kérdés: A különbözőségek gazdagítják a kapcsolatunkat. Mondjatok egymásnak 5 olyan tulajdonságot, amiben nyilvánvalóan nagyon különbözőek vagytok! 

HÁZASOK IMÁJA  HÁZASSÁG HETE ALKALMÁBÓL
 
Hálát adunk Neked, Urunk, hogy a házasság szentségében nekünk adtad magadat. Hisszük és valljuk, hogy ezen a szentségen keresztül kinyilvánítottad azon akaratodat, hogy a házasság kegyelmeiről mindig és mindenhol tanúságot tegyünk.
 
Ne csak egymás előtt, hanem gyermekeink és mások előtt is, úgy hogy jelenléted és erőd látható legyen bennünk. Kérünk segíts nekünk, hogy ennek a felelősségnek a tudatában legyünk, és azt minden tettünkben megvalósítsuk.
 
Urunk, segíts jobban megértenünk, hogy csak úgy lehetünk mások előtt a házasság szentségének tanúi, ha a Veled való kapcsolatunkat folyamatosan mélyítjük, és házastársi szeretetünket mi is megéljük.
 
Istenünk, irgalmasságodban bízva és a Lélekhez ragaszkodva hozzuk Eléd egyenként és közösen a mai nap és egész életünk minden imáját, áldozatát, gondolatát és tettét.
 
Fogadd el mindezt abbéli fáradozásként, hogy Hozzád fűződő viszonyunk jobban elmélyüljön még akkor is, ha gyengeségünk miatt néha kudarcot vallunk.
 
Urunk, egész napunkat Benned, Veled és Általad éljük, kérjük erősítsd bennünk szakadatlanul Lelkednek jelenlétét, hogy általa egyre növekedve váljunk a Te jelenléted és műved élő tanúivá!
 
Bennünk való jelenléted indítson minket a szeretetről, az egységről és a békéről szóló olyan tanúságtételre, hogy általunk mindenki,akivel találkozunk, megismerje azt a szeretetet, egységet és békét, amit csak Te adhatsz. Kérjük ezt a Te nevedben, Amen

További bejegyzések