Bíboros úr imádsága a járvány idején

Erdő Péter bíboros atya imádsága

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a

teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy

minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról

és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért,

hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked,

hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása

által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen

biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az

életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani

járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő

intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését,

leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök

nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és

az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a

hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget

beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős

viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és

mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.

További bejegyzések