Erősítsük meg házasságunkat! 6. rész

Kapaszkodjunk egymásba a különbözőségeink elfogadásával, így gazdagítva kapcsolatunkat!

Ma este egy gyertyafényes vacsorával ünnepeljétek meg házasságotokat!

6.este

Amoris Laetitia 

Ferenc pápa: A családban megélt szeretetről 

89. cikk

Mindaz, amit eddig mondtunk, nem elegendő a házasság és család evangéliumának kifejezésére, ha nem állunk meg és nem beszélünk kiemelten a szeretetről. Mert képtelenek leszünk a kölcsönös odaadás és hűség útjára biztatni, ha nem serkentjük a házastársi és családi szeretet növekedését, megerősödését és elmélyülését. A házasság szentségének kegyelme ugyanis mindenekelőtt arra irányul, hogy “tökéletesítse a házastársak szeretetét”. Ebben az esetben is érvényes, hogy “hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözök közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem” (1Kor 13,2-3). Ennek ellenére a “szeretet”, mely egyike a leggyakrabban használt szavaknak, sokszor torz formában jelenik meg.  

6. kérdés: lélekben, imákkal készüljetek a holnapi papi áldásra!

Házastársak imája

Istenem! 
Te hívtál meg a házaséletre. 
Ez az állapot szent, szentül is akarom tehát megélni. 
Szeretetet és hűséget fogadtam házastársamnak. 
Nem akarom azt viszálykodás, egyenetlenség vagy hűtlenség által megszegni. 
Nehéz ugyan a házasság kötelmeinek teljesítése, 
de kegyelmeddel nem lehetetlen. 
Mindent, mi tőlem telik megteszek, bármennyire nehezemre essék is. 
Erősíts kegyelmeddel, 
hogy hitvestársam várakozásának mindenben megfelelhessek, 
s amellett a te szent törvényeidet is pontosan megtartva, 
vele és egész családommal együtt 
egykor szent színed látására juthassak. Ámen

 

További bejegyzések